Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Tin trong tỉnh   /   Thông báo Tuyển dụng viên chức Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa
Thông báo Tuyển dụng viên chức Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa

UBND TỈNH THANH HÓA

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/TB-VHNT

Thanh Hóa, ngày  01 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa

 

Căn cứ Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 29b/KH-VHNT ngày 09/3/2021 của Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4341/UBND-THKH, ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-VHNT ngày 22/6/2021 của Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyển dụng viên chức của Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng cần tuyển dụng: 03 người.

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:

2.1. Chức danh Biên tập viên hạng III (mã số: V.11.01.03): 01 người

2.2. Chức danh Phóng viên hạng III (mã số: V.11.02.06): 02 người

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

g) Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

2.1. Biên tập viên hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Biên tập viên hạng III theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên;

2.2. Phóng viên hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Phóng viên hạng III theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

- Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển miễn trả lại.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng, trong giờ hành chính của ngày làm việc.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa

(Địa chỉ: Tầng 8 - Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa - đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, Tp Thanh Hóa); số  điện thoại: 02373.852.338 (gặp ông Nguyễn Văn Túy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa).

3. Lệ phí xét tuyển (dự kiến): 500.000đ/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính).

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 75/TB-VHNT ngày 23/6/2021 của Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (để b/c);

- Báo Thanh Hóa;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh;

- Lưu: VT, VP.

T/M THƯỜNG TRỰC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Túy

 

 


Các tin liên quan

Quảng cáo
Album
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 232
 Hôm nay: 352
 Tổng số truy cập: 133439
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa