Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Văn hóa   /   Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao - Lê Đình Hải
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao - Lê Đình Hải

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi hoạt động của đất nước vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, vì sự tiến bộ của nhân dân. Người đã khai sinh nền thể dục thể thao nước ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao bao hàm các quan điểm cơ bản và có vị trí, vai trò to lớn trong nền văn hóa thể chất Việt Nam. Những tư tưởng của Người luôn là định hướng, chỉ đạo đúng đắn, động viên cổ vũ mạnh mẽ xu thế thể dục thể thao nước nhà ngày càng phát triển. Người luôn là tấm gương sáng trong rèn luyện thể dục thể thao.
1. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao đối với nền thể dục thể thao nước ta hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao thể hiện quan điểm trong những bài viết, bài nói chuyện, lời dạy bảo của Người về thể dục, thể thao. Người luôn quan niệm “Dân cường thì nước thịnh”, “Dưới chế độ dân chủ thể dục, thể thao thành hoạt động chung của quần chúng. Nhân dân có sức khỏe thì mọi việc đều được làm tốt”, “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe thì nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát động phong trào thể dục thể thao cho rộng khắp”, công tác thể dục thể thao cũng là một trong những công tác cách mạng. Những quan điểm, chủ trương đó có giá trị cao về định hướng, chỉ đạo nền thể dục thể thao nước nhà ngày càng phát triển.
Các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao đều phải hướng tới thực hiện mục đích tối cao là hạnh phúc của nhân dân, trong đó sức khỏe cả thể chất và tinh thần là quý báu nhất. Theo Bác “Dân cường thì nước thịnh”. Bởi chỉ có sức khỏe mới đem lại cho con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức lao động, công tác, chiến đấu và học tập tốt. Sức khỏe của nhân dân là một trong những nhân tố to lớn quyết định sự phát triển đất nước. Do đó, thể dục, thể thao phục vụ đắc lực sức khỏe nhân dân, cũng đồng thời là góp phần phục vụ công cuộc chấn hưng đất nước.
Phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao trường học, thể thao trong lực lượng vũ trang nhân dân, về bản chất xã hội đều thực hiện mục tiêu chung là đem lại sức khỏe cho mọi người. Đối với thể thao thành tích cao, các thế hệ vận động viên rèn luyện tăng cường thể lực là cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn và ý chí, kỹ năng và chiến thuật trong thi đấu. Họ cũng là một bộ phận nhân dân có sức khỏe tốt, thể chất cường tráng, góp phần vào tiến trình nâng cao tầm vóc nòi giống Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm “Dưới chế độ dân chủ, thể thao và thể dục phải trở thành hoạt động chung của quần chúng. Nhân dân có sức khỏe thì mọi công việc đều được làm tốt”. Quá trình xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ cũng là quá trình hướng đến mọi hoạt động, mọi lợi ích đều là của dân, do dân, vì dân. Hoạt động thể dục thể thao cũng phải thuộc về nhân dân, sức khỏe của nhân dân. Tiến trình xã hội hóa thể dục thể thao thực chất là tạo ra sự diễn tiến của mọi bộ phận thể dục thể thao ngày càng trở thành hoạt động chung của quần chúng theo quan điểm như Bác Hồ đã chỉ ra.
Sinh thời Bác Hồ chủ trương “Phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp” là đồng thời đưa thể dục thể thao đến với mọi người. Sức khỏe của mọi người nhờ tập luyện thể dục thể thao là sức khỏe của toàn dân, của toàn xã hội, dẫn tới hệ quả: “nhân dân ta ai cũng khỏe thì nước ta mau giàu mạnh”.
Với vị trí của công tác thể dục thể thao được Bác Hồ xác định là một công tác cách mạng đã và đang tạo ra một động lực quan trọng trong hoạt động thực tiễn của nguổn nhân lực văn hóa thể thao, đưa sự nghiệp thể dục thể thao phát triển ngày càng mạnh.
Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao vừa có vai trò định hướng hết sức đúng đắn, vừa là động lực mạnh mẽ đưa sự nghiệp thể dục thể thao của nước ta phát triển không ngừng. Góp phần vào thắng lợi sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.
2. Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong rèn luyện thể dục thể thao
Văn hóa rèn luyện thể chất của Bác Hồ có tác dụng rất tích cực đối với việc giữ gìn và tăng cường sức khỏe cho con người. Người là tấm gương sáng trong rèn luyện thể dục thể thao để nhân dân ta noi theo. Văn hóa tập luyện của Người thể hiện những phẩm chất nổi bật như: Sự lựa chọn hình thức, nội dung, môn tập trong tiếp thu và tập luyện cho phù hợp; tính thường xuyên rèn luyện; tập đúng kỹ thuật động tác và phương pháp chính xác; kiên định trong rèn luyện thể chất.
Mỗi người tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, môi trường tập luyện, hoàn cảnh sống, lao động, làm việc, công tác, học tập, nghiên cứu, độ tuổi, giới tính, trạng thái thể chất để lựa chọn nội dung, môn tập và hình thức giải trí cho phù hợp, tức là noi gương Bác Hồ rèn luyện thân thể.
Từ năm 1946 đến nay nước ta thường xuyên có các cuộc vận động phong trào rèn luyện thân thể hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Cuộc vận động “Khỏe vì nước” do Nha Thanh niên và Thể dục tổ chức, được Bác Hồ đích thân đến sân vận động phát động vào tối ngày 25 tháng 6 năm 1946; Phong trào “Luyện vai trăm cân luyện chân vạn dặm” và “Ngọn Tây Phong Lĩnh Bác trèo, để nay có núi có đèo con qua” do cán bộ chiến sĩ quân đội khởi xướng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và phổ biến trong cả thời kỳ chống Mỹ cứu nước... Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được ngành Thể dục thể thao phát động vào năm 2000, đến nay đã có hàng chục triệu người tham gia tập luyện thường xuyên. Phong trào này tiếp tục lan tỏa ngày càng mạnh. Góp phần tích cực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta. Phong trào đã len lỏi vào từng xóm làng của nước ta. Các phong trào này thực sự là những phong trào cách mạng trong lĩnh vực văn hóa thể chất.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao đã và đang có vai trò to lớn chỉ hướng và cổ vũ nền thể dục thể thao Việt Nam phát triển. Tấm gương rèn luyện thân thể của Người là một thực tiễn sinh động, bài học quý báu để mỗi người trong chúng ta có thể góp phần mình vào công cuộc xây dựng đất nước giàu về vật chất, văn minh về văn hóa, mạnh mẽ về tinh thần. Đó cũng là một trong những hành động thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu của công cuộc đổi mới, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
                                

 L.Đ.H


Các tin liên quan

Album
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 8
 Tổng số truy cập: 26870
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa